• Życie

    Myślę, że to ważne/piękne. Niepotrzebne skreślić, chociaż niekoniecznie

    Miało być o naszej szpitalnej „przygodzie”, ale dzisiaj nie będzie. Bo trafiłam jakoś na to nagranie Pewnie jednych wzruszy, innych wręcz przeciwnie z powodów bardzo różnych i w większości znanych. Ja zamieszczam je z innego powodu niż treść czytanego Psalmu i z innego niż siła i odwaga, chociaż wszystko się tu ze sobą wiąże. Bo myślę jednak, że to odwaga czytać dzisiaj Psalm pamiętając o tym, co było jeszcze nie tak dawno przecież. I wcale nie ze względu na kłopoty z mową. Myślę, że to odwaga budować życie zupełnie od nowa, i to cielesne i to duchowe. Zresztą nie my jesteśmy od oceniania. Powodem, dla którego wrzucam to nagranie jest…